aplikimet per pasaporte

Aplikimet për pasaportë për datën 12 dhe 13 Nentor 2017  janë dërguar në gjendjen civile.