aplikimet per pasaporte

Aplikimet për pasaportë për datën 21 Shkurt 2018 janë dërguar në gjendjen civile.