Komisariati i Policise Nr.6

0

Shefi i Komisariatit të Policisë : z. Neritan BOÇI
Shef Seksioni për Hetimin e Krimeve: z. Oliger TORBA
Shef Seksioni i Patrullës së Përgjithshme: z. Munir MUÇA
Shef Seksioni i Policimit në Komunitet: z. Qani LAMI

Adresa: Rr. Bedri Çullhaj,  Tiranë – Shqipëri

Share.

Comments are closed.