Komisariati i Policise Nr.5

0

Shefi i Komisariatit të Policisë : z. Sali SKURA
Zv.Shef i Komisariatit: z. Loard SALLAKU
Shef Seksioni i Patrullës së Përgjithshme: z. Ylli ÇOLLAKU
Shef Seksioni i Policimit në Komunitet: z. Ali ALLARAJ

Adresa: Rr. Bulevardi Blu, Kamëz,  Tiranë – Shqipëri

Share.

Comments are closed.