Komisariati i Policise Nr.2

0

Shefi i Komisariatit të Policisë : z. Sokol NOVAKU
Shef Seksioni i Patrullës së Përgjithshme: z. Roven ZEKA
Shef Seksioni i Policimit në Komunitet: z. Arjan DEMÇE

Adresa: Rr. Muhamet Gjollesha, Nr.1,  Tiranë – Shqipëri

Komisariati i Policise Nr.2, Tirane

Share.

Comments are closed.