Komisariati i Policise Kavaje

0

Shefi i Komisariatit të Policisë : z. Aljosha BROKAJ
Shef Seksioni për Hetimin e Krimeve: z. Edmond PJETRI
Shef Seksioni i Patrullës së Përgjithshme: z. Flamur DURO
Shef Seksioni i Policimit në Komunitet: z. Faik Ruko

Shef Seksioni i Policisë Rrugore: z. Eduard VELI

Adresa: Rr. Osman Fazlliu, Lagjia Nr.1,  Tiranë – Shqipëri

Share.

Comments are closed.