Këshilla për drejtuesit e automjeteve

0

Disa keshilla për drejtuesit e mjeteve

Gjate stinës se ftohtë mjegulla, shiu, dëbora dhe akulli e bëjnë më të vështirë drejtimin e mjetit. Policia Rrugore i fton te gjithë qytetarët të respektojnë kufijtë e shpejtësisë duke sjellë në vëmendje të tyre rreziqet më të mundshme dhe u kujton disa tregues të rëndësishëm për drejtimin e mjetit.

Mjegulla

 • E bën rrugën më të padukshme
 • Ul shikueshmërinë
 • Zvogëlon kapjen e gomave në asfalt
 • Kufizoni shpejtesinë 50 Km/h nëse dukshmeria është më e vogël se 100 m

Në hyrje të tuneleve;

 • Zvogeloni shpejtësinë.
 • Aktivizoni ajrin riqarkullues
 • Nëse konstatohet rrezik ndaloni para hyrjes
 • Në brendësi
 • Mbani krahun e djathtë
 • Aktivizoni sinjalin bllokues
 • Në raste aksidentesh
 • Ndaloni në të djathtë
 • Aktivizoni sinjalin bllokues
 • Përdorni trekëndëshin e rrezikut
 • Përdorni mjetet e ndihmës së parë

Ne dalje të tuneleve

 • Bëni kujdes nga rrahja e erës
 • Bëni kujdes nga ndryshimi i kushteve atmosferike dhe i sipërfaqes së rrugës
 • Bëni kujdes nga ndryshimi i ndricimit

Këshilla  për drejtuesit e automjeteve  për një udhëtim sa më të sigurtë

Të jetosh rrugën nën shenjën e sigurisë.
Siguria në rradhë të parë është në trurin tonë, ajo është tipar i kulturës së njeriut.

 • Policia e Shtetit duke i rekomanduar drejtuesve të automjeteve të tregojnë kujdesin maksimal gjatë udhëtimit të tyre, i fton ato që të respektojnë me rigorozitet disa rregulla thelbësore për qarkullimin rrugor, me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë në rrugë.
 • Evitoni përdorimin e pijeve alkolike para dhe gjatë udhëtimit. Alkoli dhe droga përbëjnë arratisje nga realiteti dhe jeta.
 • Shpejtësia nuk është mit. Respektoni kufinjtë e lejuar të shpejtësisë dhe modifikoni shpejtësinë në funksion të rrugës, trafikut, kushteve atmosferike dhe shikueshmërisë në rrugë.
 • Aksidentet nuk bien vetëm mbi të tjerët, por edhe mbi ju! Sigurohu: Mos filloni lëvizjen pa vendosur rripin e sigurimit. Përdorimi i tij shmang pasojat në rast aksidenti.Përdorni gjithmonë kaskën mbrojtëse gjatë drejtimit të mjeteve me dy rrota.
 • Zbatoni rregullat për sinjalizimin pamor, mos e verboni kurrë me drita atë që parakalon apo që vjen përballë jush.
 • Tregoni kujdes maksimal gjatë kryerjes së parakalimeve të mjeteve.Respektoni distancën e sigurisë mes mjeteve, për të shmangur goditjen.
 • Kufizoni përdorimin e telefonit celular dhe gjithmonë përdorni kufjet.
 • Mos shfrytëzo lëvizjen e mjeteve gjatë ekskortimeve nga policia.
 • Respekto mjetet e policisë gjatë shërbimeve të eskortimit, duke hapur krahun, ulur shpejtësinë deri në ndalim të plotë.
 • Para çdo udhëtimi sigurohuni që keni gjithë dokumentacionin e duhur ligjor për qarkullim.

Kujtohuni gjithmonë që:

 • Për të drejtuar mjetin duhet të jesh në një formë të plotë. Nëse je i lodhur gabon pa e kuptuar. Ji tolerant ndaj gabimeve të dikojet dhe respekto këmbësorët, biçiklistët dhe motorçiklistët.
 • Kontrolloni nga ana teknike automjetin (presionin dhe gjendjen e pneumatikëve, nivelin e vajit në motorr, alkolin e frenave, ujin në radiator).
 • Bëni ndalime të shpeshta në rast distancash të largëta deri në 15 minuta.
 • Duhet të pushoni mjaftueshëm para udhëtimit dhe të evitoni ushqimet e rënda.
 • Mos e tërhiqni vëmendjen gjatë udhëtimit nga radioja, cigaret apo pasagjerët.

Zbatoni me rigorozitet kërkesat e shërbimeve të policisë gjatë kontrollit të mjetit:

 • Nxirre mjetin plotësisht jashtë karrexhatës.
 • Në asnjë rast mos lëvizni nga mjeti, fikeni atë, qëndroni me duart mbi timon dhe zbatoni urdhërat ose kërkesat e patrullës.
 • Kundërshtimi ndaj punonjësit të policisë, ndëshkohet administrativisht.

Në rast aksidenti rrugor me pasoja:

 • Jep ndihmën e parë, pasi përveç se është e detyrueshme ligjërisht është edhe një detyrë qytetare. Telefono në numrin 112 dhe prit mbërritjen e mjeteve ndihmëse.
 • Në qoftë se largohesh nga vendi i ngjarjes, rrezikon ndalimin e menjëhershëm, përveç heqjes së lejes së drejtimit.

  Për ta “jetuar” rrugën deri në fund mbaj parasysh faktin se: Të aksidentosh në rrugë është tragjedi. Mbetet një boshllëk i palotësuar, një dhimbje e pafund dhe keqardhje, sepse mjaftonte vetëm pak për ta mënjëanuar aksidentin.

  Qytetarë!

Mos jini indiferentë ndaj shkeljes së rregullave të qarkullimit, jepni kontributin Tuaj në rritjen e sigurisë rrugore dhe mbrojtjen e jetës.

 • Informoni për të gjitha mjetet dhe targat që kryejnë kundravajtje
 • Në rast nevoje apo për të dhënë informacion mund të kontaktoni me Policinë përmes numrit 112.
 • Telefonata në këtë numër është falas dhe mund të kryhet nga çdo lloj aparati telefonik.
 • Në rast përfshirje në aksident ju lutemi jepni informacion për :
 • Emrin dhe numrin tuaj të telefonit.
 • Vendin ku ka ndodhur ngjarja dhe nevoitet ndërhyrja.
 • Motivin e kërkesës së bërë, duke përcaktuar pse është e nevojshme ndërhyrja.

         Kujdes!

 • Zhvendosni automjetin në vendin e ndalimit të lejuar dhe telefononi.
Share.

Comments are closed.