Autorizime

0
 1. Autorizim per blerje arme zjarri per personat juridik
 2. Autorizim per blerje/mbajtje arme kategoria (B+C+D) per personat fizik
 3. Autorizim per mbajtje arme (kategoria B, C) per personat fizik qe u njihet e drejta e mbajtjes te armeve me ligj te vecante per shkak te profesionit
 4. Autorizim per blerje /mbajtje arme (gjahu/sportive) per individe
 5. Autorizim i Posacem per blerje/mbajtje arme per individe
 6. Autorizim per blerje/mbajtje arme zjarri ne vendbanim per individe
 7. Autorizim per mbajtje arme personelin shqiptar te sigurimit te autoriteteve te huaja
 8. Autorizim per mbajtje arme nga autoritetet e huaja (mund te perfshije edhe lejen e hyrje-dalje-transportit)
 9. Autorizim per mbajtje arme gjahu per shtetasit e huaj
 10. Autorizim per mbajtje arme per qitje sportive per shtetasit e huaj qe marrin pjese ne veprimtari te organizuara
 11. Autorizim per perdorim skenik te armeve(A, B, C & D)
 12. Autorizim per koleksionim armesh
 13. Autorizim per mbajtjen ne koleksion te armeve te aftesuara
 14. Autorizim per rimbushjen e municioneve te armeve te gjahut
 15. Autorizim per hyrjet-daljet ne RSH te armeve (kategorite B, C & municioneve te tyre) per veprimtari te tregtimit, importit, eksportit
 16. Autorizim per transport/transferim te lendeve plasese per perdorim civil
 17. Autorizim per asgjesim te lendeve plasese të skaduara për perdorim civil
 18. Autorizim per targim te mjeteve te blinduara
 19. Autorizim per perdorimin e mjeteve te blinduara
 20. Autorizim per blerje/mbajtje mjete speciale personave subjekteve qe ushtrojne veprimtari te ruajtjes dhe sigurise fizike
Share.

Comments are closed.